Artistene

I likhet med folk flest så bryr artister seg om det som skjer i verden. De har større ressurser enn folk flest og kan derfor stille opp med mye penger ved behov. Videre så har de muligheten til å bruke sin artist status til å tiltrekke seg oppmerksomhet så prosjektet de støtter får mer midler. Så artister kan virkelig hjelpe et prosjekt hvis de velger å stille opp med penger og/eller stille opp i media/konserter.

Velger sine saker med omhu

Artistene vet at de har mye gjennomslagskraft og derfor velger de sakene de ønsker å støtte med omhu. Så man ser gjerne at en artist/kjendis har en spesiell hjertesak som vedkommende promoterer jevnlig. På denne måten får artisten god kjennskap til prosjektet og folk hører på når vedkommende snakker.
I mange tilfeller har kjendiser personlige grunner til å støtte en sak, slik som å støtte kreftsaken fordi de selv eller en i nær familie har hatt kreft. På denne måten blir det svært forståelig for alle som hører på og følger artisten hvorfor de gjør dette.
Det kommer klart frem at vi her snakker om veldedighet og ikke personlig vinning.

Mange kjendiser velger å støtte sakene gjennom å låne dem sitt navn og stille opp på prosjekter og samtidig jevnlig donere til organisasjonen. Det siste er ofte noe som slås stort opp i media: XXX har gitt XX millioner til…
Slike oppslag kan være både negative og positive. Negative fordi noen mener at kjendisen ønsker å få oppmerksomhet for seg selv og/eller man tenker at organisasjonen har fått nok midler. Positivt fordi det skaper oppmerksomhet og folk ønsker å gi mer.

Derfor er det faktisk mange kjendiser og artister som donerer jevnlig til organisasjoner anonymt. Så selv om man ikke hører så mye i media om donasjoner så kan det likefult være slik at vedkommende donerer mye penger til veldedighet.

Gjerne flere saker

Kjendiser i mindre land, slik som i Norge, har gjerne en hjertesak. Dette fordi de har et begrenset publikum og de har ikke så mye penger i banken som de store internasjonale kjendisene. Derfor får organisasjonene og sakene mer oppmerksomhet ved at kjendisene velger seg en sak.

Når det kommer til de store internasjonale kjendisene så støtter de ofte flere saker. Dette fungerer fordi de har mange tilhengere og ikke minst, en god økonomisk base. Dette gjelder spesielt kjendiser i USA, som vi kjenner godt til. Ser man nærmere på hvordan deres veldedige arbeid arter seg, så har de fleste et delt fokus: noen saker som er av internasjonal betydning og noen saker som har nasjonal eller regional betydning. Dette kommer i tillegg til de mange anonyme donasjonene.

Internasjonale kjendiser er flinke til å støtte internasjonale organisasjoner som jobber bredt over landegrenser. Leger uten Grenser og Amnesty International er noen av organisasjonene som får støtte fra flere internasjonale kjendiser i tillegg til selvsagt nasjonale kjendiser.

Sykehus, lesegrupper, tiltak for å få ungdommer ut av gjenger, dette er noen av de lokale hjertesakene til kjendiser i USA. Dette er ikke saker som vi i Norge hører så mye om. Samtidig er det fint å se at kjendiser, uansett hvor de bor, prøver å støtte opp om og hjelpe lokalmiljøet så godt de kan.

Vi trenger engasjerte kjendiser

Mange organisasjoner fortviler over en nedgang i engasjement fra ungdommen og de unge voksne. Samfunnet endrer seg og det er vanskeligere å skape engasjement i de store gruppene i samfunnet.
Derfor trenger vi at kjendiser engasjerer seg og bruker sin påvirkningskraft så mye som mulig.

Det gjelder spesielt for bloggere som ”rosabloggere” som treffer en gruppe unge mennesker som mange andre sliter med å nå.
Dette er mennesker som har mye engasjement, men det er vanskelig å få dem i tale. Så kjendiser er en viktig måte å nå denne gruppen, og andre grupper.