Å finne den rette balansen

Forskning viser at samfunnet i dag og verden i dag, er et tryggere og bedre sted å leve enn noen gang før i historien. Folk lever lenger, dødstallene har gått ned og fattigdom (globalt) har gått ned noe.
Dette er ikke det som nyhetsbilde viser. Hungersnød, sykdom, krig og annen elendighet ruller over skjermene nesten daglig. De dagene hvor det ikke er snakk om direkte elendighet, så spår man gjerne mer elendighet ved å sette fokus på hva som kan skje hvis en politikk gjennomføres eller hvordan samfunnet er blitt kaldere eller annet.

Så det er ikke rart at folk føler seg nedfor og føler at det for mange saker å skulle fokusere på. Man får nesten ingen pause i alt det negative som presenteres.

Kjenn ditt publikum

Enten man er blogger, sanger eller filmstjerne så er det viktig å vite hvem som er publikum. Hvem er det som hører på deg og hvem er det som betaler for å se på deg/høre på deg/se på reklamen/etc. Dette er, essensielt, de som betaler lønnen til kjendisen.

Dette er også de som kjendisen skal prøve å nå med et budskap om veldedighet om å donere, om å hjelpe. Derfor må kjendisen vite hvordan de skal snakke med sine tilhengere.

Så selv om en kjendis har fattigdom som sin hjertesak, vil ikke kjendisen ta dette opp hele tiden. Da blir det for mye. Det må tas opp innimellom og på de rette tidspunktene. Hovedsaken for kjendisen er å fremme seg selv, sitt produkt, sine filmer, sanger, med mer. Så kan vedkommende hente frem sine hjertesaker innimellom når det passer.

Noe som passer

Det er viktig for kjendisen å finne en hjertesak som passer for dem og som gjerne passer inn i imaget deres. Da blir det lettere å fremstå som troverdig og det er enklere å fremme saken på en naturlig måte.
Samtidig er det klart at det ikke er enkelt for en kjendis å skulle velge en sak. De blir ofte bedt om å støtte mange forskjellige saker og det er mange som trenger hjelp. Så en kjendis kan gjerne ha en hjertesak de støtter fullt ut, og i tillegg ha andre saker de støtter i forbindelse med aksjoner og andre større samlinger.

Å stå sammen med andre

En artist kan gjøre mye, to kan gjøre mye mer og tre kan gjøre enda mer. Så det er ikke uvanlig at flere artister slår seg sammen for å sikre at en sak for enda mer oppmerksomhet. Dette skjer gjerne i forbindelse med TV-aksjoner eller store innsamlingsaksjoner.

I mange tilfeller har man slike aksjoner for å hjelpe landområder som har havnet i en akutt krise, slik som jordskjelv, tsunami eller hungersnød. Det som er felles er at saken trenger en rask innsprøyting av midler og det er svært mange som er involverte. Flere medier er involvert og det sendes gjerne på TV.

Men det er ikke bare akutte saker som krever at flere kjendiser står sammen for så skape nok oppmerksomhet rundt saken. De fleste land har en eller flere saker årlig hvor kjendiser står frem i media for å fremme en sak. Saken de fremmer er gjerne en organisasjon som Plan Norge og Røde Kors.