Ingen mangel på viktige saker

Gifts of Japan handlet om å hjelpe Japan etter jordskjelvkatastrofen og er bare en av flere svært viktige saker som trenger å hentes frem i lyset i kriser.

Noe av problemet kan faktisk være at man har for mange saker som skal frem i lyset. Det er for mange store saker som man gjerne vil støtte og som fortjener støtte. Resultatet er ofte at folk går lei, dessverre.

Akutte saker

Det er mange akutte saker som dukker opp og som krever at man gjør noe akkurat der og da. Disse sakene krever at mange involverer seg og at folk raskt blir oppmerksom på hva som faktisk trengs. Dette er saker som jordskjelv katastrofer.

Langvarige konflikter/problemer

Så har man de mer langvarige problemene, som krever en mer organisert og langvarig plan. Her ser man ofte at store organisasjoner går inn for å sørge for at det blir en jevn tilførsel med midler og ikke minst at logistikken fungerer. Her snakker man gjerne om organisasjoner som Leger uten grenser og Røde kors.

For å få organisert vaksiner, få bygd brønner, sørge for adekvat legebehandling så er det nødvendig å ha en organisasjon i ryggen. Denne organisasjonen vil sørge for at midlene blir brukt fornuftig og at man legger en langsiktig plan som kan følges opp. Det er bare slik man kan sørge for at midlene virkelige kommer til nytte.