Startside

Gift of Japan, Band Aid og mange andre store innsamlingsaksjoner har vært gjennomført i løpet av de siste tiårene. Dessverre så har resultatene de leverer blitt svakere, det er rett og slett vanskeligere å få nok oppmerksomhet. Årsakene er mange, men dette må påvirke hvordan folk jobber med saker fremover. Hvis ikke så er det mye jobb, men lite resultat.

Verdige saker

Selv om de store innsamlingsaksjonene gir mindre resultat så er det ikke slik at det er en mangel på verdige saker å ta opp. Hungersnød, krig og katastrofer er noe folk kan lese om i aviser og se omtalt på nettet nesten daglig.

En teori om hvorfor man sliter med å få in de store summen på den måten man gjorde før er at det er så mange saker at folk ikke klarer å holde følge. Det triste er at det ikke er blitt flere saker, det er faktisk blitt færre. Problemet, i den grad man kan kalle det et problem, er at det er så stor fokus på sakene. Man kan knapt åpne en nettleser eller Facebook uten å finne en artikkel, en sak, om noe som er vanskelig, vondt eller tragisk. I noen tilfeller så er det en diskusjon om hva som kommer til å skje; hvis man ikke stopper å bruke bilen så vil havet stige og verden går under.

Verdige saker, men folk kan miste motet av å se så mye negativt og få så mange negative fakta servert. Det kan skape en følelse av maktesløshet og likegyldighet.

Byråkrati

For å få gjennomført en stor innsamlingsaksjon slik som de tradisjonelle store konsertene med mange internasjonale stjerner, så må man ha et svært støtteapparat. Dette koster penger og derfor har en del av midlene fra slike aksjoner gått til å dekke utgifter.

Å få satt i gang slike store aksjoner på kort varsel eller for en enkelt hendelse er krevende. Derfor ser man at mange har flyttet fokus fra store, enkeltstående aksjoner til mindre og jevnlige innsamlingsaksjoner. På denne måten kan man benytte seg av organisasjoner som allerede eksisterer og har et byråkrati eller man har en fast gruppe som jobber med dette.

Stjerner/artister

I dag så har man ikke bare musikere og kunstnere, men personer som er kjent bare fordi de er kjent. De sistnevnte har ofte en svært høy status blant ungdommen og unge voksne. Så når man snakker om kjendiser i dag så er dette en spennende gruppe med mange forskjellige typer mennesker. Vi kan grovt dele dem inn i to kategorier.

De internasjonale kjendisene

Med internasjonale kjendiser så menes det kjendiser som har sitt hovedpublikum utenfor sitt eget lands grenser. De er gjerne svært godt kjent også i hjemlandet, men inntektene kommer fra det internasjonale publikumet.

De nasjonale kjendisene

De nasjonale kjendisene jobber med et mindre publikum og har derfor et mindre nedslagsfelt i forhold til å nå inn til folk. Heldigvis så kan de ofte nå et mer spesifikt publikum, et publikum i nærområdet. På denne måten så kan de samle inn penger til lokale initiativ for å øke leseforståelse, samle inn penger til å kjøpe nytt utstyr til lokal sykehus og annet.

Samfunnet endrer seg – innsamlingsaksjoner må holde tritt

Samfunnet i dag er mer fragmentert enn før. Folk jobber på andre måter og lever på andre måter enn det som var vanlig før. Derfor må man også legge opp innsamlingsaksjoner på en annen måte. For 10 år siden så hadde man ikke online casinoer, ikke 4G på mobilen og ikke Netflix. I dag så vil alle disse konkurrere om oppmerksomheten og påvirke folks vaner. Så innsamlingsaksjoner må ta hensyn til dette så de kan få inn de nødvendige midlene.